Els alumnes de l'escola tenen un canal de participació important a través dels seus delegats d'aula.

Es reuneixen totes les setmanes a la Sala de Petites Reunions amb una mestra que coordina la sessió

 

Els delegats són de Primària però puntualment també assisteixen representants de les aules de P5

 

Els temes a treballar poden ser propossats indistintament per qualsevol sector de la comunitat (alumnes, famílies, mestres, monitors dels diferents serveis, etc.,)