L'escola és un espai idoni per l'adquisició de bons hàbits alimentaris. Aquesta funció educadora de l'escola en l'espai del menjador té una gran rellevancia si es té present que els hàbits alimentaris adquirits a la infància, romanen al llarg de tota la etapa adulta.

Per això, l’objectiu fonamental que volem aconseguir és que els nostres nens i nenes mengin bé, tant en termes de qualitat i quantitat de l'apat com d'hàbits d'higiene i sana convivència. L'equip de monitors i monitores s'encarreguen d'aplicar aquests principis de forma engrescadora i lúdica pels infants.

Pel desenvolupament d'aquests objectius hem considerat necessari desenvolupar una normativa que recull tant aspectes funcionals com reguladors de l'enfoc educatiu del servei.