A l'escola dispossem d'una aula per a realitzar activitats d' informàtica estricte dotada per a un grup sencer de classe.

Existeix dotació informàtica i audiovisual a tots els espais de l'escola: a totes les classes i espais on s'imparteix docència, hi ha ordinadors i un canó amb pantalla.

En aquest moment disposem de cent  cinc repartits entre dues aules generals d’informàtica, més dos ordinadors per aula i espai.

Disposem també d'una aula mòbil de vint-i-set ordinadors portàtiles utilitzada regularment a les classes, especialment al cicle superior

Tots tenen connexió a Internet inalàmbrica o per connexió local. Tota l'escola, inclós gimnàs i espais més allunyat, dispossen de zona WIFI 

Completa el parc de mitjanç audiovisuals i recursos TIC, un potent equip de so, càmera digitals a totes les aules i càmares de video a tots les cicles.