• DIRECCIÓ: Rosa Masó

  • CAP D'ESTUDIS: Carme Oriol
     
  • SECRETÀRIA: Glòria Pernas