Els dos grans objectius són:

-Millora dels resultats educatius

-Millora de la cohesió social

Per apropar-nos a aquests objectius ens plantejem o renovem cada inici de curs un conjunt d'estratègies que es concreten a través de diverses activitats. Algunes d'elles s'avaluen al final de cada curs per tal de veure la progressió en la consecució dels objectius.