Els Consells Comarcals tenen delegada, per part Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les competències de la gestió del servei del transport escolar col·lectiu.

En el cas del nostre centre, com l'escola està al mateix municipi on resideixen els alumnes, el transport escolar té la modalitat de NO OBLIGATÒRI i subjecte al pagament del preu públic.

 

Disposició sobre el preu públic pel servei escolar de transport discrecional