El servei del Bon Dia està organitzat per l'AMPA.

Preu del servei: 4€/dia o 30€/mes

El monitor responsable és el coordinador del servei de menjador: Cesar López

Full d'inscripció